ZAMÓWIENIE PRENUMERATY


business image 10wyd./rok expo image 2wyd./rok
fashion image 2wyd./rok children image 4wyd./rok
Nazwa Firmy: *
Ulica:*
Kod pocztowy:*
Miasto:*
NIP:*  
Imie i Nazwisko:*
Rodzaj działalności:*
Tel./Fax:*
Tel.kom.
E-mail:*

Łączna ilość zamawianych wydań
5 wydań - 25 zł 10 wydań - 50 zł
15 wydań - 75 zł 20 wydań - 100 zł


W przypadku prenumeraty różnych tytułów, usługa będzie realizowana w kolejności wydania katalogów do wyczerpania łącznej ilości zamówionych egzemplarzy.


Upoważniamy firmę IMAGE - Piotr Król, ul. SEMPOŁOWSKIEJ 29, 95-200 PABIANICE do wystawienia faktury wynikającej z powyższego zamówienia bez naszego podpisu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IMAGE - Piotr Król, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz 883). Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich jak również możliwość ich poprawiania.