ZBIERAJ IBOOM'Y

1. i-boom'y przyznawane są Klientom na podstawie dokonanych płatności za usługi świadczone przez Wydawnictwo image Piotr Król w zakresie reklam zamieszczanych w czasopismach przez nie wydawanych.

2. Wartość punktową nalicza się na podstawie kwoty netto w przeliczeniu 1:10 (np. 100 zł = 10 pkt.) w chwili faktycznego dokonania płatności przez Klienta (zapłata gotówką lub wpływ na konto Wydawnictwa).

3. Klient ma możliwość wykorzystania przyznanych mu i-boom'ów na określone przez Wydawnictwo usługi.

4. Zakres, warunki i wartość punktowa danych usług może ulegać zmianom określanym przez Wydawnictwo.

5. Z uwagi na promocyjny charakter usług świadczonych Klientom na podstawie wartości punktowej, Wydawnictwo nie wystawia faktur i rachunków.

6. Zakres i warunki usług przyznawanych w programie i-boom:

Nazwa
Rodzaj usługi
Wartość punktowa(punkty)
Okres trwania
Wartość poza programem(PLN)
Małe logo
Zamieszczenie logo firmy (aktywny link) w internetowej bazie adresowej przy adresie Klienta (w 3 wersjach językowych strony)
100
3 miesiące
100 / rok
Średnie logo
Zamieszczenie logo firmy (aktywny link) w internetowej bazie adresowej na początku działu reprezentowanego przez Klienta (w 3 wersjach językowych strony)
300
3 miesiące
300 / rok
Duże logo
Zamieszczenie logo firmy (aktywny link) na głównej stronie internetowej bazy adresowej
600
3 miesiące
600 / rok
NEWS
Zamieszczenie opracowanych przez Klienta treści promocyjnych na internetowej stronie Wydawnictwa w dziale "NEWS" - 2 zdjęcia + ok. 1800 znaków ze spacjami (polska wersja językowa strony)
100
1 miesiąc
100 / 2 miesiące
Reklama w czasopiśmie
Zamieszczenie reklamy w czasopismach Wydawnictwa
1 pkt. = 1 PLN
wg cenników czasopism
1 wydanie czasopisma
wg cenników czasopism
Artykuł w czasopiśmie
Zamieszczenie opracowanego przez Klienta artykułu promocyjnego w czasopiśmie BUSINESS image
2100
1 wydanie czasopisma
2 100 / 1 wydanie czasopisma

8. Istnieje możliwość specjalnego opracowania animacji logo Klienta (koszt netto: 100 PLN)